URBANEK i Wspólnicy Sp. k.
ul. Żurawia 45
00-680 Warszawa
Tel.: + 48 22 440 12 60
Fax.: + 48 22 440 12 65
office@urbanek-law.pl


DANE REJESTROWE:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000330549
NIP: 7010183431

MAPA DOJAZDU:

projekt PRACOWNIA.PL
Copyright © URBANEK i Wspólnicy Sp. k., ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa