FUZJE I PRZEJĘCIA

Kancelaria świadczy także kompleksowe usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć. Nasze doświadczenie obejmuje wszelkie typy transakcji z zakresu łączenia i przejmowania różnych podmiotów, w tym m.in. transakcje nabycia i zbycia udziałów lub akcji, transakcje nabycia i zbycia składników majątku, w tym także transakcje dotyczące sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Nasze doświadczenie:

projekt PRACOWNIA.PL
Copyright © URBANEK i Wspólnicy Sp. k., ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa