PRAWO ANTYMONOPOLOWE I PRAWO KONKURENCJI

Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie szeroko rozumianego prawa konkurencji zajmując się w szczególności zagadnieniami dotyczącymi obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji (M&A) oraz zagadnieniami dotyczącymi praktyk uznawanych za nadużywanie pozycji dominującej. Do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię należy również problematyka dotycząca realizacji zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję, dotycząca czynów nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.

Nasze doświadczenie:

projekt PRACOWNIA.PL
Copyright © URBANEK i Wspólnicy Sp. k., ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa