PRAWO PRASOWE I OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Kancelaria dysponuje rozległym doświadczeniem w zakresie prawa prasowego oraz zagadnień ochrony dóbr osobistych. Doradztwo w tej dziedzinie należy do głównych specjalizacji Kancelarii.
W ramach tej specjalizacji świadczymy usługi nie tylko na rzecz wydawnictw prasowych, ale także na rzecz podmiotów, których renoma lub dobre imię zostały naruszone przez media.

Nasze doświadczenie:

projekt PRACOWNIA.PL
Copyright © URBANEK i Wspólnicy Sp. k., ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa