PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień sektorowych.

Nasze doświadczenie:

projekt PRACOWNIA.PL
Copyright © URBANEK i Wspólnicy Sp. k., ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa