SPORY SĄDOWE

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w zakresie sporów przed sądami powszechnymi (oraz przed Sądem Najwyższym), sądami polubownymi oraz administracyjnymi, na wszystkich ich etapach. Kancelaria specjalizuje się także
w uznawaniu zagranicznych tytułów egzekucyjnych.

Nasze doświadczenie:

 

projekt PRACOWNIA.PL
Copyright © URBANEK i Wspólnicy Sp. k., ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa