WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWO MEDIÓW

Doradztwo Kancelarii obejmuje również obszar związany z ochroną własności intelektualnej. Nasi prawnicy doradzają w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych, w dziedzinie własności przemysłowej, jak też w zakresie szeroko rozumianego prawa technologii informacyjnych, w tym zwłaszcza prawa Internetu. Szczególne doświadczenia Kancelaria uzyskała w branży wydawnictw prasowych, w marketingu dóbr konsumpcyjnych oraz w branży mediów elektronicznych.

Nasze doświadczenie:

projekt PRACOWNIA.PL
Copyright © URBANEK i Wspólnicy Sp. k., ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa